Sezónní práce jsou v plném proudu, proto objednávky vyřizujeme pouze od pondělí do středy. V případě, že na objednávku pospícháte z důvodu odjezdu na dovolenou, a nebo v opačném případě ji potřebujete vyřídit v pozdějším termínu, prosím informujte nás o tom na našem e-mailu obchod@lukon-glads.cz. Pokud jste tak neuvedli v poznámce u vaši objednávky.

GDPR

Zásady ochrany soukromí Lukon Glads s.r.o.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Správce osobních údajů

Obchodní společnost Lukon Glads s.r.o., IČ 05901863, DIČ CZ05901863, se sídlem Rašínova 860 289 12 Sadská, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 272144, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje.

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje - jde např. o jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, u podnikatelů název firmy, IČ a DIČ apod.
 • Kontaktní údaje - jde o data sloužící pro kontakt s Vámi jako adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo a nastavení zasílání newsletterů apod.
 • Údaje objednávek - jde o data vzešlá z objednávkového procesu na našem eshopu
 • Údaje z jiných zdrojů - zejména údaje z Vašich telefonický objednávek, objednávek učiněných na výstavách, zaslaných poštou či na naší prodejně apod.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, evidence nároků na slevy, zasílání informačních materiálů a další nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby. Využíváme ale i služeb třetích stran (specializovaných společností) zejména přepravních společností s nimiž máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Jedná se především o tyto společnosti:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599, IČ: 47114983
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, PSČ 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961
 • Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 28935675 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • účetní firmě

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky distančním způsobem prostřednictvím:

2. Udělením souhlasu jsem byl/byla informován/informována o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním oznámení na emailovou adresu obchod@lukon-glads.cz.

 

Cookies

Využíváme cookies pro ukládání stavových informací webové aplikace, naše občasné marketingové kampaně a pro zapojení webu do sociálních sítí. K tomu používáme následující nástroje:

 • Javascript a server-side HTTP komunikaci
 • Google analytics společnosti Google
 • Facebook like button společnosti Facebook
 • Instagram like button společnosti Facebook